Back to Home Page

Kontaktformular

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb City Hotel Management Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."