Powrót do strony głównej

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności danych jest dla City Hotel Management Sp. z o.o. niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz Gość wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy.
Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Przekazywane nam dane osobowe są administrowane przez naszą spółkę, której dane rejestrowe podajemy poniżej:

City Hotel Management Sp. z o.o.
ul. Toruńska 12
80-747 Gdańsk
NIP: 592-226-54-65
REGON: 363266797
KRS: 0000589930

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 5000 PLN

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Polski i tu są przetwarzane.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnieni do tego pracownicy.
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi, nie powiązanymi z nami podmiotami. Dane, które przekazywane są podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych  usług. Otrzymują je firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, w razie konieczności firmy świadczące usługi wysyłkowe oraz producent oprogramowania hotelowego.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jaki związek ma korzystanie z zewnętrznych platform rezerwacyjnych w celu dokonania rezerwacji noclegu, z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prowadząc sprzedaż naszych usług współpracujemy z zewnętrznymi platformami rezerwacyjnymi. Dokonując rezerwacji za ich pośrednictwem zostaniesz poinformowany, że administratorem Twoich danych osobowych będzie City Hotel Management Sp. z o.o. Podobnie dokonując rezerwacji telefonicznej lub bezpośrednio w hotelu. Jeśli chciałabyś zgłosić żądanie lub zadać pytanie dotyczące Twoich danych osobowych, skontaktuj się bezpośrednio z nami pisząc na adres rodo@hotelalmond.pl

W jakich celach będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej Twoje dane będziemy wykorzystywać w celu:
informowania Cię o naszych nowych ofertach, pakietach
składania Ci ofert
informowania Cię o akcjach promocyjnych.
Pamiętaj, że może zajść konieczność przekazania Twoich danych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
dane kontaktowe, które nam przekazałeś takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, dane firmy.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 10 lat.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:  

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:

Gdy City Hotel Management Sp. z o.o.  przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych, wysyłając takie żądanie na nasz adres mailowy rodo@hotelalmond.pl

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez City Hotel Management Sp. z o.o., z wyjątkiem sytuacji, kiedy dokonałaś(eś) jakichkolwiek zakupów naszych usług i otrzymałeś fakturę bądź rachunek. Wtedy zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na wpisanie Cię do bazy danych, która służy do przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego zgłaszając ten fakt drogą mailową na adres rodo@hotelalmond.pl

 

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy pracownika, który będzie odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres rodo@hotelalmond.pl.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres rodo@hotelalmond.pl, a w temacie wiadomości wpisz „DPO”.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  

Jeśli uważasz, że City Hotel Management Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.