Projekt wsparcia przedsiębiorcy

Arrival 22 Oct. '21
Departure 23 Oct. '21

Projekt wsparcia przedsiębiorcy

 Projekt wsparcia przedsiębiorcy

Cel projektu:

Projekt miał na celu utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa dotkniętego negatywnymi skutkami wystąpienia pandemii COVID-19 poprzez zaspokojenie bieżących i pilnych potrzeb przedsiębiorstwa w okresie jego funkcjonowania;

Planowane efekty:

Utrzymanie działalności gospodarczej w trudnej sytuacji ekonomicznej na skutek wystąpienia COVID-19 (liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa – 3);

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 127 128,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu wynosi – 127 128,00 PLN

See on the map
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close